Elyltä löytyikin rahaa lintukosteikon kunnostukseen - Heinä-Suvannon rakenteet siirtyvät Metsähallitukselle

Keski-Suomen merkittävän lintukosteikko Heinä-Suvannon huonoon kuntoon päässeet rakenteet saadaan neuvottelujen jälkeen ely-keskukselta löytyneillä varoilla kuntoon. Jaana Räihälä

Markus Kauppinen

Viitasaarella sijaitsevan Heinä-Suvannon lintukosteikon rakenteet saadaan korjattua sittenkin. Käytyjen neuvotteluiden myötä Keski-Suomen ely-keskus on löytänyt rahaa huonoon kuntoon päässeiden pitkospuiden ja kahden lintutornin sekä nuotiopaikan kunnostukseen. Osa pitkospuista poistetaan ja osa reiteistä sorastetaan. Kunnostuksen jälkeen ely-keskus luovuttaa vastuun kosteikon rakenteiden hoidosta Metsähallitukselle. Metsähallitus vastaa lintukosteikon rakenteista vastuun siirron jälkeen toistaiseksi.

Asia nousi esille toukokuun alkupuolella, kun ely-keskuksen, Metsähallituksen, Viitasaaren kaupungin ja Suvannon metsästysyhdistyksen edustajat kokoontuivat neuvottelemaan alueen tulevaisuudesta. Toukokuussa ely-keskus esitti toiveen alueen rakenteiden siirtämisestä suoraan Metsähallitukselle. Kansallispuistoihin keskittyvä Metsähallitus olisi kuitenkin sulkenut paikan ilman korjauksia. Ely-keskuksen edeltäjä ympäristökeskus kunnosti Heinä-Suvannon Keski-Suomen merkittävämmäksi lintukosteikoksi kaksikymmentä vuotta sitten.

Viitasaaren kaupunki jatkaa polttopuiden toimituksia ja paikalle johtavan tien hoitoa, Suvannon metsästysyhdistys puolestaan vastaa kosteikon niitosta. Yhdistys on vastannut viitisen vuotta kosteikon hoidosta oma-aloitteisesti omalla kustannuksellaan, nyt suunnitellaan avustusten hakemista talkootyöstä syntyvien kulujen maksamiseen.

Oikaisu 15.55: Jutussa kerrottiin Metsähallituksen vastaavan rakenteista vähintään kymmenen seuraavan vuoden ajan, kun vastuu siirtyy toistaiseksi.

Kommentoi